Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie

Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

Dolná Lehota 498, Oravský Podzámok  027 41

 

Oznámenie

 

Výbor Pozemkového spoločenstva urbáru  Dolnej Lehoty  oznamuje svojim členom, že dňa 06.05.2018 sa konalo zhromaždenie spoločenstva.

Zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2017 a rozdelenie zisku za rok 2017.

 

Podiely zo zisku za rok 2017 boli vyplatené členom buď v hotovosti alebo zaslané poštovou poukážkou na adresu uvedenú na liste vlastníctva.

Členom spoločenstva, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky neboli podiely zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty,  nakoľko výška poštovného by vo viacerých prípadoch presiahla výšku podielov za rok 2017.

 

Preto žiadame členov spoločenstva, ktorí žijú v zahraničí, aby pre zaslanie podielov zo zisku za rok 2017  doručili  číslo bankového účtu   v tvare IBAN na adresu spoločenstva.

 

V prípade, že si členovia neprevezmú podiely na zisku za rok 2017  do konca roku 2018 budú tieto finančné prostriedky preúčtované na účet nerozdelený zisk.

  

V Dolnej Lehote, dňa 11.05.2018               

                                                      Mgr. Jozef Záhora - predseda